Ağız Bakımı: Hindistan’ın Sağlam Bir Diş Bakımı Politikasına İhtiyacı Var mı?


Harminder Singh Multani tarafından

Ağız tüm vücuda açılan penceredir. Ağız ve diş sorunları, DSÖ tarafından bireyin günlük işleyişini bozarak yaşam kalitesini düşüren halk sağlığı için önemli bir tehdit olarak kabul edilmektedir. Ağız hastalıkları, yalnızca ıstırap ve rahatsızlık vermekle kalmayıp aynı zamanda çalışma saatlerinin kaybedilmesine neden olan ve bunun sonucunda ekonomiyi bir bütün olarak olumsuz etkileyen kronik, bulaşıcı olmayan hastalıklardır. Dişlerin yanlış hizalanması ve ağız kokusu, düşük benlik saygısı ve zayıf zihinsel sağlık ile ilişkilendirilmiştir. Ayrıca ağız sağlığı, diyabet, endokardit gibi kalp sorunları ve hamilelik sırasında erken doğum riskinin artması gibi 120’den fazla sistemik hastalıkla bağlantılıdır.

Ne yazık ki, diş sağlığı Hindistan’da sıklıkla genel sağlığa tabidir ve bu ihmal, genel nüfus arasında zayıf diş hijyeninin korunmasına neden olur. Ek olarak, geleneksel lif açısından zengin gıdalardan şekerli ve sentetik gıdalara artan diyet kayması durumu daha da kötüleştirdi.

Diş çürüğü olarak da bilinen diş çürükleri, tüm Hintlilerin %60’ını etkilerken, tüm Hintlilerin %85’i bir çeşit Periodontal hastalıktan muzdariptir. Diş çürüğü okul çağındaki çocukların yaklaşık %85’ini etkiler ve 65-74 yaşındaki Hintlilerin yaklaşık %20’si dişsizdir. Tütün ve ilgili ürünlerin tüketimi de ağız kanseri ve buna bağlı ölüm vakalarını artırmaktadır. Bu görüntü, genel diş hekimliği uygulamalarında sağlam bir Sağlık Hizmeti politikasına olan ihtiyacı göstermektedir ve hastaları gerekli bakımı aramaya teşvik etmektedir.

Ağız sağlığının ihmali büyük ölçüde iki önemli gruba atfedilebilir. Birincisi, genel olarak diş ve ağız problemlerinin çoğunun yaşamı tehdit etmediğine ve acil müdahale gerektirmediğine inanılmaktadır. Ek olarak, tedavi genellikle zaman alıcı ve pahalıdır, bu da hastaların uzman yardımı aramasını engeller.

İkincisi, politikaları formüle ederken, politika yapıcılar bile politikaları formüle ederken ağız sağlığına son önceliği vermekte ve böylece vurguyu diş sorunlarından kaydırmaktadır. Buna ek olarak, Hindistan’daki dişhekimlerinin dağılımı çarpıktır ve dişhekiminin nüfusa oranı kentsel Hindistan’da 1: 10.000, ülkenin kırsal kesimlerinde ise 1: 1,50.000’e yakındır.

Bununla birlikte, halkın farkındalığı arttıkça ve internet erişimi genişledikçe, genç nesil yavaş yavaş ağız hijyeni ve estetiği konusunda daha fazla endişe duymaya başlıyor. Kişi başına sağlık ve satın alma paritesi harcamalarının artması, ağız sağlığı hizmetlerine yapılan harcamaların artmasına yol açmış ve Hindistan Diş Bakımı pazarını yıllık % 30’luk benzeri görülmemiş bir büyüme oranıyla 2 milyar ABD doları değerinde bir sektör haline getirerek Hindistan’ı dünya çapında en hızlı büyüyen diş pazarı haline getirmiştir. . Hindistan, başta ABD ve Almanya gibi ülkelerin Hindistan pazarlarına artan yatırımları nedeniyle yakında dünyanın en büyük diş ürünleri pazarı haline gelecek. Diş Turizmi Hindistan’a yapılan medikal turizmin %10’unu oluşturmaktadır ve önümüzdeki yıllarda %30’a çıkması beklenmektedir. 5000’den fazla diş laboratuvarı ve 300’e yakın diş enstitüsü ile Indian Dental pazarı çok geniştir ve ağız sağlığı farkındalığında olumlu bir değişim başlatacak insan gücüne sahiptir. Hindistan’da 2020’de 672,83 milyon dolar değerinde olduğu tahmin edilen diş sigortası ihtiyacının, %18,5’lik bir CAGR ile 2030 yılına kadar 3.658,50 milyon dolara çıkması bekleniyor.

Genel dişhekimliği hizmetleri sunan çok uzmanlıklı hastaneler kuran yatırım grupları ve yeni başlayanlar ile Hindistan dişhekimliği pazarı muazzam bir büyüme potansiyeline sahiptir ve önümüzdeki yıllarda yüzde 20 ila 30 oranında genişlemesi öngörülmektedir. Hint Diş Pazarı’nın muazzam potansiyeli, Diş hizmetlerini ana akıma taşıyacak ve halkın ağız sağlığı yükünü azaltacak şekilde değiştirilmeli ve kullanılmalıdır. Hindistan’ın ağız sağlığını denetleyen devlet destekli politikaların oluşturulması, dişhekimliği hizmetlerini düzenlemeye yönelik güçlü bir adım ve bu hedefi yeterince destekleyen sağlam bir sigorta çerçevesidir. İronik olarak, Hindistan gibi sağlığın bir devlet konusu olduğu bir ülkede, pazarın yaklaşık %90’ına özel bakım sağlayıcıları tarafından hizmet veriliyor ve bu da hizmetlerin standardizasyonunu çok zorlaştırıyor.

Bu nedenle, Hindistan’daki Ağız sağlığı durumuna hak ettiği değeri vermek için iki yönlü bir strateji gereklidir. İlk aşama, devletin müdahale etmesi ve ağrılı bölgeleri belirlemesidir. Ülkenin erişilemeyen ve uzak bölgelerinde diş sağlığını geliştirmek için önemli sayıda dişhekimi asistanı ve dişhekimi hemşiresi eğitilebilir ve gönderilebilir. Hükümet, bu tür uzmanlaşma için eğitim enstitülerine yatırım yapmalı ve onların uygulamalarını sağlam ve kapsamlı bir ağız sağlığı sistemi sürdürme konusunda yetkilendirmelidir. Erken ve Periyodik Tarama, Teşhis ve Tedavi (EPSDT) programı, her yetişkinin diş problemlerini çok yeni bir aşamada tanımlaması için zorunlu hale getirilmelidir. Çocuklar arasında erken diş sorunlarının belirlenmesi için okul düzeyinde düzenli diş muayeneleri zorunlu kılınmalı ve böylece genel hastalık yükü azaltılmalıdır.

Bakım yaklaşımı, paradigmayı tedavi edici diş hekimliğinden koruyucu diş hekimliğine değiştirecek etkili ağız sağlığı politikaları ile diş hekimi merkezli bir sistemden toplum merkezli bir sisteme geçmelidir. Hastanın sosyal sigortasını ve finansal korumasını kolaylaştırmak için hasta demografisi, tedavi geçmişi ve randevular, bulut tabanlı, devlet destekli tek bir platformda tutulabilir. Cepten yapılan harcamaların azaltılması, diş hekimlerine yapılan ziyaretlerin artmasını teşvik edecek ve hastalık yükünün azalmasını artıracaktır.

Ulusal Sağlık misyonuna yönelik artan harcamalar, Dişhekimlerini Temel Sağlık Merkezlerinde işe alarak ve devletin Ağız sağlığı müdürlüğüne daha fazla mali özerklik vererek Hindistan’da ağız sağlığı bakımını teşvik etmeye yönelik somut adımlar olarak güçlendirilmelidir.

Ağız sağlığı olmadan genel sağlığın olamayacağına kesinlikle inanıyorum ve bu nedenle formüle etmek için yaş, demografi, hijyen durumu, okuryazarlık, konut ve finansal durumlar gibi çeşitli sosyal, çevresel ve ekonomik belirleyicileri anlama ihtiyacını kabul ediyorum. diş ve ağıza öncelik veren sağlam bir ağız sağlığı politikası.

(Yazar CEO’dur, MyDentalPlan Healthcare Pvt Ltd. İfade edilen görüşler kişiseldir ve FinancialExpress.com’un resmi pozisyonunu veya politikasını yansıtmaz.)
Kaynak : https://worldnewsera.com/news/finance/oral-care-does-india-need-a-robust-dental-care-policy/

Yorum yapın

SMM Panel PDF Kitap indir