AB, Rus Enerjisinden Bloku Serbest Bırakmak İçin 195 Milyar Avro Maliyete Karşı Uyardı


Temiz enerji ve tüketimin düşürülmesi gibi alanlarda agresif hedefler belirleyen taslak planlara göre, AB’nin Rusya’dan enerji bağımsızlığını güvence altına almak için önümüzdeki beş yıl içinde 200 milyar avroya yakın harcama yapması gerekecek.

Financial Times tarafından görülen Avrupa Komisyonu’ndan gelen bir teklif taslağı, Brüksel projelerini, karbon azaltımına yönelik harcamaları artırma planlarına ek olarak, şimdi ile 2027 arasında 195 milyar Euro’luk ekstra yatırıma ihtiyaç duyulacağını gösteriyor. AB ayrıca, 2050 yılına kadar iddialı net sıfır karbon emisyonu hedeflerine ulaşmak için enerji tüketimini önceden düşünülenden daha fazla kesmek zorunda kalacak.

AB liderleri, Başkan Vladimir Putin’in Ukrayna’yı işgal etmesinin ardından Rus petrol ve gazına olan bağımlılıklarını kırmak için acele ederken, öneriler önümüzdeki hafta yayınlanacak. Komisyon, AB’nin bu yıl Rus gaz ithalatını üçte iki oranında azaltabileceğini düşündüğünü ve üye ülkeleri önümüzdeki kıştan önce gaz depolama tesislerini yenilemeye çağırdı.

Ayrıca, bu yıl Rus petrolüne aşamalı bir ambargo da dahil olmak üzere altıncı bir yaptırım paketi için üye devlet onayı istiyor. Önlemler, büyük ölçüde Rus petrolüne dayanan Macaristan’ın muhalefeti tarafından durduruldu.

Komisyonun taslağında, tekliflerin “temiz geçişi hızlandırarak ve daha esnek bir enerji sistemi ve gerçek bir Enerji Birliği elde etmek için güçlerimizi birleştirerek Rus fosil yakıtlarına olan bağımlılığımızı hızla azaltmak” ile ilgili olduğu belirtildi.

2030 yılına kadar enerji tüketiminde, önceki enerji verimliliği direktifi teklifindeki yüzde 9’luk bir indirime kıyasla yüzde 13’lük bir azalma çağrısında bulunuyor.

Brüksel ayrıca, yenilenebilir enerjinin 2030 yılına kadar tüm enerji talebinin yüzde 45’ini karşılamasını hedefleyerek yenilenebilir enerjinin dağıtımını hızlandırmayı hedefliyor. Bu, 1.236 GWh’ye ulaşmak için 511 gigawatt’lık mevcut kapasitenin iki katından fazlasını gerektirir.

Belge, 2028 yılına kadar fotovoltaik güneş enerjisi kapasitesinin kurulumunu bugünün seviyesinin iki katından fazlasına hızlandırmak için bir strateji ortaya koyuyor. Ayrıca ısı pompaları, jeotermal ve güneş termal enerjisinin daha fazla kullanılmasını gerektirmektedir.

Genellikle yerel itirazlar tarafından reddedilen rüzgar santrali inşaatının “büyük ölçüde hızlandırılması” gerektiğini de ekliyor.

Komisyon ayrıca, 2030 yılına kadar yarısı ithal edilen 20 milyon ton yenilenebilir hidrojen ile hidrojen kullanımında bir artış görmek istiyor.

AB’de ve denizaşırı ülkelerde üretilen yenilenebilir hidrojen için üretim maliyetleri ile satış fiyatları arasındaki farkı sübvanse edecek.

FT tarafından da görülen bir taslak uluslararası enerji stratejisi, Akdeniz, Kuzey Denizi ve nihayetinde Ukrayna üzerinden üç “hidrojen ithalat koridoru” önermektedir. Strateji aynı zamanda 36 milyar € maliyetle artan biyometan kullanımına da dayanıyor.

Bunun yanı sıra, AB’nin Avrupa endüstrisinin doğal gaza olan bağımlılığını azaltmanın yollarını bulması gerekecektir. Enerji verimliliğini artırmak, yakıt ikamesini araştırmak, elektrifikasyonu artırmak ve daha fazla yenilenebilir hidrojen ve biyometan kullanmak için alınacak önlemler, 2030 yılına kadar 35 milyar metreküp doğal gaz tasarrufu sağlayabilir.

LNG ithalat terminalleri ve boru hatları için altyapının iyileştirilmesi gerekecektir. Taslak belgede, AB’nin elektrik şebekesinin ek olarak 29 milyar Euro’luk bir yatırım gerektirebileceği belirtildi.

Birkaç AB direktifinde değişiklik gerektirecek olan tebliğ, hidrojen ve yenilenebilir enerjiyi artırma teklifleriyle birlikte yayınlandığı 18 Mayıs’tan önce revize edilebilir. İkincisi, rahatlatıcı çevresel düzenlemeleri içerir: AB’deki şirketlerin rüzgar ve güneş projeleri inşa etmesine izin vermek çevresel etki değerlendirmesine ihtiyaç duymadan.


Kaynak : https://worldnewsera.com/news/finance/eu-warns-of-e195bn-cost-to-free-bloc-from-russian-energy/

Yorum yapın

SMM Panel PDF Kitap indir